How to make Vietnamese Beef Jerky – Khô Bò

Main Dish, Snack | February 19, 2016 | By

How to make Vietnamese Beef Jerky - Khô Bò
This sweet and spicy Vietnamese beef jerky are delicious and easy to make. Very addictive, it's a perfect snack for watching any sport game or family gathering.
Write a review
Print
Ingredients
 1. * Ingredients are written in English & Vietnamese.
 2. * Nguyên liệu được viết bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt.
 3. Ingredients: Make 1/2 lb beef jerky
 4. 1 lb beef eye round roast
 5. 1/3 cup sugar + 1 Tbsp sugar
 6. 1-1/4 tsp to 1-1/2 tsp kosher salt
 7. 2-1/2 tsp five spice powder
 8. 1 tsp garlic powder
 9. 1 tsp onion powder
 10. 1-1/2 tsp paprika
 11. 1 tsp dried hot chili - If you like it more spicy then feel free to add more hot chili.
 12. 1 Tbsp toasted sesame seeds
 13. 1 Tbsp soy sauce
 14. 1 Tbsp Mai Que Lo cooking wine
 15. * FOR step by step YouTube Video tutorial, CLICK the Link at the bottom of the page.
 16. ** If you dried your beef right and keep yours in an air tight container or Ziploc bag away from the direct sunlight the Beef Jerky can be good up to 2 weeks. I did tested a few batches of mine and after 2 weeks it's still good :-).
 17. *****************************************
 18. Nguyên liệu cho 1/2 lb khô bò
 19. 1 lb Thịt bò tái = 450gr
 20. 1-1/4 tsp hoặc 1-1/2 tsp muối
 21. 1/3 cup đường + 1Tbsp
 22. 2-1/2 tsp bột Ngũ vị hương
 23. 1 tsp bột tỏi
 24. 1 tsp bột hành
 25. 1-1/2 tsp ớt màu
 26. 1 tsp ớt khô - thích ăn cay hơn thì cho thêm ớt.
 27. 1 Tbsp mè rang
 28. 1 Tbsp nước tương
 29. 1 Tbsp rượu Mai Quế Lộ
Lưu ý
 1. * Làm lò nóng trước 300 °F, đặt vỉ nướng ở vị trí thấp nhất nướng thịt 30'. Trở thịt rắc mè và nướng thêm 30'. Nướng lần cuối 20' và đặt khay ở tàng cao thứ 3.
 2. * Nướng thịt cho khô, theo giống công thức thì Khô Bò 2 tuần vẫn ngon và không cần bảo quản trong tủ lạnh.
 3. * Cất khô bò vào keo kín hay bọc Ziploc và nhớ KHÔNG để khô bò nơi nóng ẩm.
Adapted from Click here for YouTube video tutorial---Bấm vào đây xem video.
The Beth Kitchen http://www.thebethkitchen.com/
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someoneShare on Reddit