Bánh Mì Ngọt Nhân Dừa – How to make Sweet Coconut Bread with no bread machine

Bread, Dessert, Snack | February 19, 2016 | By

Bánh Mì Ngọt Nhân Dừa - How to make Sweet Coconut Bread with no bread machine
Delicious homemade sweet coconut bread is a great treat for breakfast and afternoon snack. It's very easy to make and no need any fancy machine.
Write a review
Print
Ingredients
 1. * Ingredients are written in English & Vietnamese.
 2. * Nguyên liệu đước viết bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt.
 3. Ingredients: Make 6 large coconut breads
 4. 3 cup bread flour (King Arthur unbleached bread flour)
 5. 1/3 cup sugar
 6. 1/2 tsp kosher salt
 7. 2-1/2 tsp active dry yeast
 8. 1/2 cup luke warm water
 9. 1/2 cup whole milk at room temp
 10. 1 egg at room temp
 11. 2 tsp veg-oil for greased the bowl and shaping the dough.
 12. 1 Tbsp melted salted butter to brush the bread after it baked.
Filling
 1. 1 cup shredded coconut
 2. 6 Tbsp salted butter (melted)
 3. 1/3 cup sugar
 4. 1 tsp vanilla extract
 5. * FOR step by step YouTube Video tutorial, CLICK the Link at the bottom of the page.
 6. * Let the dough rise on a kitchen counter for 2 hours, then divide the dough into 6 equal portions. Shape the bread and let it rise for 30 minutes. Preheated oven to 350°F bake the bread for 25-28 minutes. Place oven rack at 3rd shelf from the bottom.
 7. **************************************************************
Nguyên liệu cho 6 bánh lớn
 1. 3 cup hay là 420 gr Bột bánh mì- King Arthur unbleached bread flour
 2. 1/2 tsp muối (3gr)
 3. 1/3 cup đường = 80gr
 4. 2-1/2 tsp men nau (8 gr) - Active dry yeast
 5. 1/2 cup sữa tươi ở nhiệt độ phòng (whole milk)
 6. 1/2 cup nước ấm = 120/125ml
 7. 1 quả trứng ở nhiệt độ phòng
 8. 2 mcafe dầu ăn dùng để thoa vào thau và lúc cán bánh.
 9. 1 Mcanh bơ tan chảy dùng để thoa bánh sau khi bánh chín.
* Nhân bánh
 1. 1 cup dừa tấm khô
 2. 1/3 cup đường = 80 gr
 3. 6 Mcanh bơ có muối ( salted butter)
 4. 1 tsp vanila
* LƯU Ý
 1. * Khi đong đo nguyên liệu phải thật là chính xác.
 2. * Ủ bột lần thứ nhất là 2 giờ, ủ bánh lần thứ 2 là 30 phút.
 3. * Làm lò nóng trước 350 °F, đặt vỉ nướng ở vị trí thấp #3.
 4. * Tùy nhiệt độ mổi lò có thể nướng bánh khoảng từ 25-28 phút.
 5. * Tùy nhiệt độ của mỗi lò khác nhau, bạn có thể nướng bánh lâu hơn hay là nhanh hơn thời gian của mình.
 6. * Nên ủ bánh nơi kín gió thì bánh không bị khô .
 7. * Mùa hè ủ bột thì nhanh hơn là mùa đông.
Adapted from Click here for YouTube video tutorial---Bấm vào đây xem video.
The Beth Kitchen http://www.thebethkitchen.com/
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someoneShare on Reddit