BÁNH DA LỢN KHOAI MÔN- STEAMED LAYER CAKE

Dessert | February 17, 2016 | By

BÁNH DA LỢN KHOAI MÔN- STEAMED LAYER CAKE
Vietnamese steamed layer cake,Taro with coconut. The cake had a chewy texture and not too sweet combined with layer of rich coconut and taro. This yummy, delicious cake very popular in Southern Vietnam.
Write a review
Print
Ingredients
 1. * Ingredients are written in both English and Vietnamese.
 2. * Nguyên liệu được viết bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt.
Ingredient for 2 cakes
 1. 1 lb peeled taro cut into 1/2" cube - steam for 15 mins
 2. 1/4 cup white sugar
 3. 1/8 tsp kosher salt
 4. 2/3 cup water
 5. 2 can 13.5 oz coconut milk
 6. 1 cup water
 7. 1-3/4 cup white sugar
 8. 1/4 tsp kosher salt
 9. 1 bag - (16 oz)Tapioca starch
 10. 1/2 cup rice flour
 11. * FOR step by step YouTube Video tutorial, CLICK the Link at the bottom of the page.
 12. * Steam the cake over boiling water, fill the steamer more than half full. Always keep the water more than half full.
 13. * Feel free to add few drops of the food coloring, if you want your cake more colorful.
 14. **************************************************
Nguyên liệu cho 2 bánh lớn
 1. 1 lb khoai môn đã gọt sạch - cắt nhỏ ( 2 chén đầy )
 2. 1/4 chén đường
 3. tí xíu muối
 4. 2/3 chén nước = 150ml
 5. 2 lon nước dừa (một lon 13.5 oz)
 6. 1 chén nước = 250ml
 7. 1-3/4 chén đường cát trắng
 8. 1/4 mcafe muối
 9. 1 bịt bột củ năng 16 oz
 10. 1/2 chén bột gạo
Lưu ý
 1. * Nước hấp bánh phải thật sôi và lúc nào nước cũng phải khoảng hơn 1/2 nồi. Có thể cho vào bột vài giọt màu thực phẩm nếu thích.
Adapted from Click here for YouTube video Tutorial---Bấm vào đây xem video.
The Beth Kitchen http://www.thebethkitchen.com/
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someoneShare on Reddit