Bánh Cuốn – Vietnamese Steamed Rice Rolls

Main Dish | February 17, 2016 | By

Bánh Cuốn - Vietnamese Steamed Rice Rolls
Making Bánh Cuốn is a very delicate process and also time consuming but it is well worth it. Bánh Cuốn has a wonderful flavor combination of soft rice noodle with savory meat filling and nice crunchy bean sprout salad, dip into a yummy dipping sauce :))). It's delicious, perfect for any meal!
Write a review
Print
Ingredients
 1. * Ingredients are written in both English and Vietnamese.
 2. * Nguyên liệu được viết bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt.
 3. Ingredients: Serve 10 people
Filling
 1. 2 lbs ground pork
 2. 4 large onion
 3. 1 bag black fungus strips ( 2.5 oz/71 gr ) soaked, washed 4-5 times and remove the large stem.
 4. 3 Tbsp of sugar
 5. 2 tsp of kosher salt
 6. 1 tsp black pepper
 7. 1-1/2 Tbsp of fish sauce
 8. 3 - 4 Tbsp of oil to saute
 9. 10 large shallots - sliced and left dried the night before - fried
Rice batter
 1. 1 bag - 16 oz rice flour
 2. 1 bag - 14 oz tapioca starch
 3. 1 tsp of kosher salt
 4. 10-1/4 to 10-1/2 cup of water
 5. * FOR step by step YouTube Video tutorial, CLICK the Link at the bottom of the page.
 6. * 1 bl of bean sprout
 7. * 1 English cucumber
 8. * Some fresh Thai basil
 9. * Dipping sauce recipe is available on page Dipping sauce.
 10. * You can mix flours with room temperature water then store the batter in the frig a night before. Or mix flours with room temperature water 5 hours in advance.
 11. * If you have left over batter kept it in the frig it's good for 4-5 days. You'll see the batter will separated in two parts: flours on the bottom and clear water on top. Just pour out, discard the water and replace it with fresh water, make sure to replace the same amount of the water that have been discarded.
 12. * Note: Cook the rice rolls on LOW HEAT. When add the rice batter count to 4 or 5 then pour out the unset batter, this step to make sure you will have a nice smooth, round rice cake.
 13. * Don't worry if the first few cakes didn't came out right, It's totally normal. When your pan got the right temperature then your cake will come out perfect every time.
 14. ************************************************************
 15. Nguyên liệu cho khoảng 10 người dùng
* Nhân
 1. 2 pound thịt heo xay
 2. 4 củ hành lớn
 3. 1 gói nấm mèo 2.5 oz ngâm nước, xả thật sạch 4-5 lần
 4. 3 Tbsp đường
 5. 2 tsp muối
 6. 1 tsp tiêu
 7. 1-1/2 nước mắm
 8. 3-4 Mcanh dầu ăn để xào nhân
 9. 10 củ hành tím để làm hành phi
* Bột bánh
 1. 1 gói bột gạo 16 oz
 2. 1 gói bột năng 14-oz
 3. 1 tsp muối
 4. 10-1/4 cup hay là 10-1/2 cup nước
 5. * 1 bl giá
 6. * 1 trái dưa leo lớn
 7. * Rau quế
 8. * Xin xem bài nước mắm ở trang Dipping sauce.
 9. * Pha bột và nước nhiệt độ bình thường vào tối ngày hôm trước và cất vào tủ lạnh. Còn không thì pha bột 5 tiếng trước khi làm cũng được.
 10. * Tráng bánh phải lửa nhỏ. Khi đổ bột vào thì đếm từ 1-4 sau đó đổ bột ra, làm như vậy thì bánh sẻ tròn, mịn và không bị lổ.
 11. * Bột pha sẳn có thể giữ trong tủ lạnh 4-5 ngày. Khi đó thì bột sẻ lắng xuống và nước thì ở trên. Muốn dùng thì chỉ đổ đi phần nước trong ở trên bỏ và thay vào đó là nước mới cùng số lượng nước đã đổ đi.
 12. * Khi đổ bánh mà vài cái bánh lúc đầu không được thành công đó là chuyện bình thường. Khi chảo đã nóng đều, đúng nhiệt độ thì bánh sẽ tróc ra rất dễ dàng.
Adapted from Click here for YouTube Video Tutorial--Bấm vào đây xem video.
The Beth Kitchen http://www.thebethkitchen.com/
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someoneShare on Reddit