Bánh Bông Lan Cam _ Orange Sponge Cake

Dessert | February 20, 2016 | By

Bánh Bông Lan Cam - Orange Sponge Cake
Delicious Orange sponge cake aka Bánh bông lan cam. It's one of my favorite sponge cake. It's very moist, very light and not too sweet!
Write a review
Print
Ingredients
 1. * Ingredients are written in English & Vietnamese.
 2. * Nguyên liệu được viết bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt.
Ingredients for 1 large cake 8-10
 1. 6 large eggs white - keep eggs at room temperature for at least 1 hour
 2. 1/4 cup sugar = 55 gr
 3. 1/2 tsp sea salt
 4. 2 tsp lime juice
 5. ***
 6. 6 large eggs yolk
 7. 1/3 cup sugar =85 gr
 8. 60 gr orange juice = 4 Tbsp
 9. 60 gr vegetable oil = 5 Tbsp
 10. Zest of one orange
 11. 1/2 cup + 2 Tbsp all purpose flour = 100 gr
 12. 1/4 cup + 2 Tbsp tapioca starch = 45 gr
 13. 1/4 tsp Double acting Baking powder
 14. 1 - 10" Springform pan ungreased lined with parchment paper.
 15. * FOR step by step YouTube Video tutorial, CLICK the Link at the bottom of the page.
 16. * MAKE SURE ALL YOUR MEASUREMENTS ARE ACCURATE.
 17. * Please follow my step by step and do not make any changes.
 18. * When you done separated your eggs then start to preheat your oven to 315°F
 19. * Bake the cake at 315 °F preheated oven for 55-60 mins
 20. * Position oven rack at the 3rd self from the bottom.
 21. ****************************************************************
Nguyên liệu để làm 1 bánh lớn 8-10 người dùng
 1. 6 lòng trắng trứng lớn - để trứng ở nhiệt độ phòng ít nhất là 1 giờ.
 2. 1/4 cup đường = 55 gr
 3. 1/2 tsp muối biển
 4. 2 tsp nước chanh
 5. ***
 6. 6 lòng đỏ trứng
 7. 1/3 cup đường = 85 gr
 8. 60 gr nước cam = 4 Tbsp
 9. 60 gr dầu ăn = 5 Tbsp
 10. Vỏ 1 trái cam
 11. 1/2 cup + 2 Tbsp bột mì đa dùng = 100 gr ( All purpose flour )
 12. 1/4 cup + 2 Tbsp bột năng = 45 gr
 13. 1/4 tsp bột nở ( Double acting baking powder )
 14. 1 - 10" khuôn có lót giấy chống dính ( không thoa bơ )
LƯU Ý
 1. * Sau khi tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng thì nên khởi động lò luôn là 315° F
 2. * Lò nóng 315°F, nướng bánh từ 55-60 phút. Đặt vỉ nướng ở tầng thấp số 3.
 3. ** Xin theo dõi cách làm cho kỹ và đừng thay đổi các nguyên liệu nhé.
Adapted from Click here for YouTube video tutorial---Bấm vào đây xem video.
The Beth Kitchen http://www.thebethkitchen.com/
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someoneShare on Reddit